PKN
SOW-Gemeente Berlicum-Rosmalen
 
Samen-Op-Weg gemeente Berlicum-Rosmalen Samen-Op-Weg gemeente Berlicum-Rosmalen
De plaats, waar nu de kerk in zijn huidige vorm staat, was  een heidense offerplaats. Rond 750 werd hier een houten kerk gebouwd, die tussen 1300 en 1375 werd omgezet in een stenen kerk. Door de beeldenstorm in 1600 werd de kerk totaal ontheiligd en vervolgens in 1613 opnieuw gewijd. Ondanks het feit, dat er in Berlicum geen “gereformeerden” woonden, werd in 1649 een predikant aangewezen, ds Everardhus Schuyl uit ’s-Hertogenbosch, die zich inzette voor de verbreiding van de Leer der Reformatie.
Mede door de Franse bezetting maakte de zeer kleine protestantse gemeenschap en haar kerk een moeilijke tijd door, maar de vroegere katholieke kerk bleef in protestantse handen.
De toren, eigendom van de gemeente St. Michielsgestel waar Berlicum onderdeel van uitmaakt, is bij de bevrijdingsstrijd door de Duitsers opgeblazen, waardoor één van de oudste monumenten van Brabant verloren is gegaan. Na de oorlog, in 1949, is de kerk onder monumentenzorg gerestaureerd en in 1952 werd de kerk voorzien van een nieuw pijporgel. De toren werd pas een jaar later, in 1953, herbouwd.

In 1986 vond een rigoureuze interne verbouwing plaats door de groei van het aantal gemeenteleden.
Die groei bleef zich  zodanig voortzetten, dat een aantal jaren later opnieuw besloten werd de kerk uit te breiden en bovendien alle nevenruimten onder één dak te brengen.
 
Zo is het aantal standaard-zitplaatsen vergroot tot circa 160 en zelfs tot circa 220 voor bijzondere diensten. De nevenruimten voor activiteiten, zoals kindernevendienst, catechese en oppas, zijn aan de noordkant (toren) ondergronds gesitueerd, waardoor de toren tot aan de voet zichtbaar is gebleven.
 
Met veel bereidheid en saamhorigheid was het mogelijk te bouwen aan een nieuw multifunctioneel gebouw, maar bovenal aan Gods kerk hier op aarde, een Huis waar eenieder welkom is, gelovend in de toekomst van God en mensen.
 
Binnen de gemeente is nu ruimte voor een parttime predikantsplaats.
De kerkdiensten vangen iedere zondagmorgen aan om 10.00 uur. De kinderen verlaten de dienst tijdelijk voor hun eigen kindernevendienst. Bij de viering van het Heilig Avondmaal worden ook de kinderen  uitgenodigd.
“Kerk op schoot”, dienst voor de allerkleinsten, vindt plaats vóór aanvang van de dienst ( 6 x per jaar).
Met enige regelmaat verleent de cantorij haar medewerking aan de dienst.
Na de dienst is er - ter versteviging van de onderlinge contacten en kennismaking met onze gasten - gelegenheid om koffie/ thee/ limonade te drinken.
 
 
terug
 
 
Actueel
 
Kerkdiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.