PKN
SOW-Gemeente Berlicum-Rosmalen
 
Welke doelen steunt de Diaconie? Welke doelen steunt de Diaconie?

De kern van het werk van de diaconie
De diaconie biedt hulp waar anderen geen hulp bieden of waar anderen extra ondersteuning nodig hebben. Hierbij staan telkens de drie kernwaarden Barmhartigheid (zorg, omzien naar elkaar), Gerechtigheid (goed doen, recht doen) en Wederkerigheid (respect voor en acceptatie van elkaars positie, keuze en oplossingen) centraal. Dát is de kern van het werk van de diaconie.

Door de collecten tijdens de zondagdiensten, heeft de diaconie de mogelijkheid om extra geld in te zetten voor diaconale doeleinden.  Ook wordt regelmatig een extra collecte gehouden tijdens de kerkdienst, die besteed wordt aan een  doel, wat op dat moment extra aandacht nodig heeft.

Het werk van de diaconie in de praktijk                                                                                                             

Het werk van de diaconie is veelzijdig. De diaconie doet niet alles zelf, maar vraagt graag waar mogelijk ook gemeenteleden om te helpen.                                                      

De diaconale taken buiten de kerkdienst zijn globaal in drie velden verdeeld; het werk binnen de gemeente, diaconale taken in de directe omgeving van de kerk en diaconie verder weg.


1. De diaconie binnen de gemeente
Binnen de gemeente geeft de diaconie invulling aan individuele hulpverlening, het organiseren van de 2-jaarlijkse seniorenmiddagen, de samenwerking met het jeugddiaconaat en het pastoraat en contacten met Mariaoord en het vakantiebureau.
De diaconie geeft ook extra aandacht aan al het, zo belangrijke,  vrijwilligerswerk binnen de kerk door bijvoorbeeld publicaties in de Antenne.
De diaconie verleent zijn ondersteuning aan individuen en gezinnen anoniem; de gevers weten niet wie de giften zullen ontvangen. Een diaken heeft ambtsgeheim, hierdoor wordt de privacy van de ontvangers gewaarborgd.

De komende jaren geeft de diaconie in het werk extra accent aan de zorg voor mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een smalle beurs.

2. De diaconie dichtbij
Met ‘diaconie dichtbij’ wordt de diaconale zorg in de dorpen Berlicum en Rosmalen bedoeld. Hiervoor onderhoudt de diaconie contacten met de oecumenische werkgroep in Rosmalen, wordt via de oecumenische werkgroep hulp geboden aan vluchtelingen, worden mantelzorgers ondersteund waar de vraag aan extra hulp ligt en worden mensen met een smalle beurs en de voedselbank ondersteund.
De diaconie
De diaconie heeft tevens een zogenaamde sociale kaart opgesteld waarop alle instellingen in Berlicum en Rosmalen staan. Met deze sociale kaart kunnen hulpvragen sneller worden beantwoord, door contact op te nemen met professionele bestaande organisaties.

3. Diaconie verder weg
Met ‘diaconie ver weg’ wordt bedoeld de diaconale zorg buiten de gemeente en buiten de regio. De diaconie vult ‘diaconie ver weg’ op verschillende manieren in.
Een voorbeeld is het ’koffiedoosproject’ waarbij een project meestal een jaar, gesteund wordt met een collecte via de doos die achterin de kerk staat. In oktober met de startzondag vindt de wisseling van een project plaats.
Andere taken binnen dit veld zijn ondersteuning van de Amnesty-werkgroep binnen de kerkgemeente, de landelijke Kerk in Actie ten behoeve van internationale doelen, en samenwerking met de wereldwinkel

 

 

 

 


 

terug
 
 
Actueel
 
Kerkdiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.